Má regeneračné vplyvy nielen na nášho ducha, ale prináša benefity aj z fyzického hľadiska. Existuje niekoľko druhov meditácie a častokrát sa ľudia odradia pri počiatočnej predstave sedenia v lotosovej pozícií za sprievodného zvuku “OHM”. Ako sa naučiť správne meditovať? Ako meditovať vedome bez toho, aby sa naša koncentrácia rozplynula po niekoľkých minútach?

Ako začať meditovať nie je žiadna veda. “Prekvapivo”, potrebujete hlavne trpezlivosť a chuť. A teraz niečo málo o jej účinkoch a postupoch.

Idea meditácie

Myšlienky prichádzajú, akoby neboli naše. Sú nové a nepoznamenané našou minulosťou. Z ničoho, čo sa predtým stalo nevychádzajú. Keď upustíme od toho, kto sme, môžeme sa stať tým, kým by sme mohli byť. Neustále sa pokúšame nejako sa definovať. Stav, kedy sa dokážeme oddeliť od všetkého, čo tvorí náš vonkajší svet (a z časti ovplyvňuje aj naše vnútro) a zahĺbime sa do seba, nás dokáže priviesť k určitému druhu uvedomelosti.

Seba samého, keď sme v pokoji a nadobúdame nad sebou absolútnu moc a celistvosť. Ak sme si vedomí svojej vlastnej, úplnej podstaty, zvládneme objaviť a prijať každú časť svojej osobnosti, nevytvárame si zbytočné bloky spojené ako aj s nami samými, tak aj so všetkým, čo sa nás môže týkať a spôsobiť nám stres.

Farby, zvuky, tvary a pod. vznikajú vďaka procesom v našom oku, uchu a iných orgánoch vnímania, a preto nemôžeme hovoriť o inom svete než o svete javov, fenoménov, jeho vlastná skutočnosť je nám neprístupná. Čo všetko by sme však mohli vnímať mimo týchto vnemových orgánov? Alebo čo vieme skúmať a preciťovať mimo našej skutočnosti za prítomnosti vnemových orgánov? Čo všetko vnímame bez styku s realitou?

Bežne nevyužívame viac než 20% minulých skúseností a pamäte. V stave nevedomej koncentrácie môžeme využívať 50 až 70%. Pri koncentrácií bez myslenia dosahujeme ideálny stav, v ktorom sa sústreďujeme na jednu vec a pritom dokážeme vnímať okolie. Keď duch nie je nikde, môže byť všade.

ako sa naucit meditovat

Hlboká meditácia, kedy mysliaca osoba a objekt myslenia splynú v jedno, dôjde k zjednoteniu ducha. Je to zrovnateľné so stavom, ktorý je popisovaný ako myseľ tak kľudná, ako lesknúca sa nenarušená vodná hladina, pri ktorej je ale vždy prítomná možnosť zmeny stavu do dynamickej aktivity.

Výskum prof. Tomio Hirai trvajúci v rokoch 1954 a 1959 skúmajúci mozgové vlny počas rozličných stavov rôznych ľudí ukázal, že meditácia má za následok zmeny v produkcii mozgových vĺn, teda dokáže meniť stupeň vedomia. Spojil vo výskume modernú západnú technológiu a starodávne orientálne náboženské postupy. Kontrolujeme svoj dych, polohu tela a stav mysle. Takého zmeny v duševnom stave ovplyvňujú druh produkovaných mozgových vĺn.

Po podobných vnútorných cvičeniach, ako je aj meditácia, mnohí opisujú podobné zážitky inými slovami. Na okolité vnemy sme citlivejší, vnútorne sa cítime odľahčení a vnímame sa inak. V hrudi cítime veľkú energiu, máme pocit, akoby malo naše telo inú štruktúru. Vnímame náš vnútorný pohľad na svoje telo, na svoju geometriu celkom inak. Viac ako polovica vecí vždy leží v našich hlavách. Každá zmena sa deje tam a rozlieva sa potom do nášho tela.

Podložené fakty

Popularita meditácie rastie, pretože čoraz viac ľudí objavuje jej mnohé zdravotné výhody. Ľudia tiež používajú túto prax na rozvoj ďalších prospešných návykov a  rozvoj pocitov, ako je pozitívna nálada a nadhľad, sebadisciplína, zdravé spánkové vzorce alebo dokonca zvýšená tolerancia bolesti.

Už ste sa určite dočítali alebo dopočuli, koľko úspešných ľudí zasadilo do svojej každodennej rutiny meditáciu. Mnohí z nich to považujú za niečo kľúčové. Čo sa ale v skutočnosti teda deje, počas toho, ako v tichosti sedíte a aké to už len môže mať hlbšie dopady na váš profesný život? Máte pravdu, sedením na zemi si nevykúzlite zo dňa na deň krajší život, ale dokážete zmeniť aspekty svojej osobnosti, ktorá k tomu bude viesť.

Umenie meditácie bolo súčasťou duchovnej praxe v hinduistických, taoistických a budhistických kultúrach už od 6. do 5. storočia pred n.l.

Prostredníctvom sústredenej pozornosti sa činnosť stíšenia mysle a ovládania dychu považovala za portál prepojenia s vedomím božstiev ako spôsob dosiahnutia osvietenia. Keď sa meditácia rozšírila na západ, zistilo sa, že okrem nástroja na rozširovanie vedomia má aj ďalšie fyzické, duševné a emočné účinky, ktoré sú kľúčové pre život.

Mentálna disciplína a meditatívna prax môžu zmeniť fungovanie mozgu a umožniť ľuďom dosiahnuť rôzne úrovne vedomia. Tieto transformačné stavy sa tradične chápali ako niečo mimo sveta fyzického merania a objektívneho hodnotenia. Ale za posledných pár rokov boli vedci, ktorí spolupracovali s tibetskými mníchmi schopní tieto mentálne zážitky preložiť do vedeckého jazyka. A presne určili ľavú prefrontálnu kôru, oblasť tesne za čelom na ľavej strane ako miesto, kde je obzvlášť intenzívna mozgová aktivita spojená s meditáciou.

Zistili, že dlhoroční praktizujúci preukázali aktiváciu mozgu v rozsahu, aký nikdy predtým nevideli. Ich mentálne cvičenie ovplyvňuje mozog rovnako, ako futbalový alebo ktorýkoľvek iný tréning dokáže zvýšiť výkon pri hre. Dokazuje to, že mozog je schopný trénovať a fyzicky upravovať tak, ako si to vie predstaviť len málokto.

Vedci skôr verili opaku a to, že spojenia medzi mozgovými nervovými bunkami boli fixované na začiatku života a v dospelosti sa nezmenili. Ale tento predpoklad bol vyvrátený za posledné desaťročie pomocou pokroku v zobrazovaní mozgu a ďalších technikách a namiesto neho vedci prijali koncept pokračujúceho vývoja mozgu a neuroplasticity. Môže sám o sebe zmeniť vnútorné fungovanie a obvody v mozgu.

mozgové prepojenia

Mnísi a dobrovoľníci boli vybavení vo výskume sieťou s 256 elektrických senzorov a boli požiadaní, aby krátkodobo meditovali. Je známe, že myslenie a iná duševná aktivita produkujú mierne, ale zistiteľné výboje elektrickej aktivity, keď si veľké skupiny neurónov navzájom posielajú správy, čo zachytili senzory.

Výsledky jednoznačne preukazujú, že meditácia aktivovala trénované mysle mníchov výrazne odlišnými spôsobmi, ako od dobrovoľníkov.

Elektródy zachytili oveľa väčšiu aktiváciu rýchlo sa pohybujúcich a neobvykle silných gama vĺn u mníchov a zistili, že ich pohyb mozgom bol oveľa lepšie organizovaný a koordinovaný ako u študentov. Meditujúci nováčikovia pri meditácii preukázali iba mierny nárast aktivity gama vĺn, ale niektorí z mníchov vyprodukovali aktivitu gama vĺn silnejšiu, než aká bola predtým zaznamenaná u zdravého človeka.

Výskum je v súlade s predchádzajúcou prácou, ktorá určila ľavú prefrontálnu kôru ako oblasť mozgu spojenú so šťastím, pozitívnymi myšlienkami a emóciami. Za pomoci funkčného zobrazenia magnetickou rezonanciou na meditujúcich mníchov sa zistilo, že ich mozgová aktivita – meraná EEG – bola v tejto oblasti obzvlášť vysoká.

Z výskumu sa vyvodzuje záver, že meditácia nielenže krátkodobo zmení fungovanie mozgu, ale pravdepodobne tiež spôsobí trvalé zmeny. Toto zistenie je založené na skutočnosti, že mnísi mali podstatne vyššiu aktivitu gama vĺn ako kontrolná skupina ešte predtým, než začali meditovať.

Je známe, že ako starneme, mozog sa scvrkáva. Opäť je však vedecky podložené, že starší skúmaní pacienti, ktorí pravidelne praktikovali meditáciu, mali určité časti mozgu rovnako veľké ako tí mladší. Tieto časti sú zamerané na koncentráciu, rozhodovanie sa a telesné vedomie.

Mozgové vlny

Náš mozog sa skladá z miliárd neurónov. Každý neurón sa spája s mnohými ďalšími neurónmi v mozgu. Kedykoľvek vykonávame kognitívne činnosti, ako je myslenie, uvažovanie alebo rozhodovanie, zodpovedajúca skupina neurónov sa rozsvieti, či zaktivuje v mozgu. To znamená, že medzi nimi prechádzajú elektrické signály. Opakovaním akcie znova a znova trénujeme naše neuróny, aby sa správali určitým spôsobom. Náš mozog sa učí aktivovať správnu skupinu neurónov v rôznych situáciách.

Napríklad keď jazdíte do práce, nemusíte zakaždým premýšľať o trase, pretože váš mozog je dosť inteligentný na to, aby zaktivoval príslušné neuróny v mozgu, ktoré vám povedia, kam ísť a stáva sa z toho automatická činnosť.

mozog

Keď sú tieto neurónové bunky aktívne, prechádzajú elektrickými impulzmi tam a späť a navzájom si posielajú správy. Sieť buniek synchronizuje ich vysielanie a stáva sa z toho opakujúci sa cyklus známy ako mozgová vlna.

Vďaka mozgovým vlnám vedci merajú fungovanie mozgu. Táto elektrická aktivita v mozgu je dosť silná a meria sa prístrojom zvaným EEG. Tieto cykly (tiež známe ako frekvencie) sa merajú v Hertzoch – skrátene Hz.

Mozgové vlny s nižšími frekvenciami spôsobujú, že sa cítime unavení a malátni, zatiaľ čo mozgové vlny s vyššími frekvenciami zodpovedajú stavu bdelosti a vedomia.

Delta vlny (0,1 – 4 Hz)

Mozgové vlny delty prevažujú u detí do 1 roka. Sú to tiež posledné mozgové vlny, ktoré sa vyprodukujú pred smrťou.

Hovorí sa, že zenoví majstri a mnísi vydávajú delta vlny počas hlbokých meditatívnych stavov. V tomto stave neexistuje vedomie toho, čo sa deje. Telo prechádza obdobím liečenia a regenerácie.

Niektorí skúsení meditujúci dokážu tento stav hlbokého odpočinku dosiahnuť za krátky čas (do hodiny alebo dvoch) v porovnaní s tým, čo zažívajú bežní ľudia po osemhodinovom hlbokom spánku.

Theta vlny (4 – 7 Hz)

Dostávame sa zo zabehnutých vzorcov, kedy logická myseľ neobmedzuje vaše myslenie. Stáva sa to, keď prestanete posudzovať obsah svojej mysle a začnete akceptovať všetko. Theta mozgové vlny umožňujú tento druh myslenia.

Vlny theta vám dávajú predstavu, že všetko, na čo pomyslíte je možné a môže sa to stať. Potom sa vás zmocní vaša logická myseľ (v stave beta) a pomôže vám túto myšlienku premeniť na skutočnosť.

Stav theta vám v skutočnosti môže pomôcť pri preprogramovaní vášho podvedomia ukladaním informácií do dlhodobej pamäte. Sny prežívané vo zvýšenom stave theta si pamätáte dlho (potenciálne mnoho rokov alebo dokonca celý život).

Alfa vlny (7 – 13 Hz)

Alfa mozgové vlny sú spojené s pokojom a bdelosťou, keď sú myseľ a telo navzájom synchronizované. Alfa stav je predovšetkým o súčasnom okamihu. Keď ste v začiatočnej fáze meditácie, prechádzate z beta do alfa režimu. Alfa mozgové vlny upokojujú celkový nervový systém a znižujú srdcovú frekvenciu.

V alfa stave je myseľ očistená od nežiaducich myšlienok a funkcie zmyslov sú minimalizované. V okamihu, keď sa začnete sústrediť na myšlienky (pozitívnym alebo negatívnym spôsobom), prejdete z verzie alfa na verziu beta.

Každodenným cvičením meditácie trénujete svoj mozog tak, aby generoval alfa mozgové vlny. To sa však nestane zo dňa na deň. Chce to čas a trpezlivosť. Niektoré z výhod spojených s alfa mozgovými vlnami sú zvýšená kreativita a inteligencia, vylepšená pamäť, cítite sa pokojne a uvoľnene.

Beta vlny (12 – 30 Hz)

V tomto stave je vaša myseľ úplne sústredená. Ak pracujete na riešení zložitého problému, ktorý si vyžaduje neochvejnú pozornosť, je to tento stav. V stave beta je nervová aktivita maximálna. Beta mozgové vlny prevažujú počas normálneho bdelého vedomia. Kedykoľvek sa zaoberáme aktivitami, ako je riešenie problémov, verejné vystúpenie alebo analytické myslenie, mozgové vlny beta sú prítomné. Toto je stav, v ktorom väčšina ľudí trávi čas.

Príliš veľa aktivity beta v nesprávnych častiach mozgu je však spojená s chronickým stresom, úzkosťou alebo dokonca depresiou.

Gama vlny (30 – 140 Hz)

Jedná sa o extrémne rýchle kmitajúce mozgové vlny a sú spojené so špičkovým výkonom. Gama vlny naznačujú vysokú úroveň kognitívnych funkcií a sú ľahko viditeľné u skúsených meditujúcich. Prirodzeným spôsobom, ako generovať gama mozgové vlny, je meditácia.

Gama mozgové vlny boli rozsiahle študované na budhistických mníchoch. Boli schopní vstúpiť a opustiť tieto stavy mysle ľubovoľne. Aj keď nemeditovali, ich mozgové vlny vykazovali vlastnosti gama vĺn.

Každý z nás generuje gama mozgové vlny, ale pre bežných ľudí to trvá iba zlomok sekundy, zatiaľ čo v prípade skúsených meditujúcich to trvá aj takmer celú minútu. Nízka produkcia gama mozgových vĺn súvisí tiež s nižším mentálnym spracovaním, zlou pamäťou a ťažkosťami s učením.

Mýty o meditácii

Myseľ je navrhnutá tak, aby premýšľala. Robí to automaticky, presne tak, ako bije vaše srdce. Pravda je, že meditácia nie je len o vyčistení mysle. Má zlepšiť výkon vo všetkých ostatných aspektoch vášho života. Dopracovať sa k tomu, aby bola myseľ čistá, je dlhodobý proces, ktorý predchádza niekoľkým štádiám. Ak so sebou bojujeme, vytvoríme si len silnejšiu bariéru, ako sa dopracovať k SEBE. Najskôr je potrebné sa spriateliť s našou zaneprázdnenou, neupratanou mysľou.

Máme určitú predstavu o tom, ako by meditácia mala vyzerať. Duševne nám nastaví balans, prejasní myseľ. No ak sa neustále snažíte o koncentráciu a myšlienky vás stále vyrušujú, no vy máte pocit, že sa ich máte zbaviť, skúste to nerobiť. Meditácia má niekoľko úrovní a dá sa praktizovať na niekoľko spôsobov, neobmedzujte sa.

Ak sa uprostred vášho cvičenia zjaví myšlienka, privítajte ju. Skúmajte ju, prečo prišla, prečo sa k vám stále vracia. Dopracujte sa k niečomu, čo môžeme nazvať rozhrešením. Potom sa opäť vráťte do kľudného stavu na ako dlho sa vám to len podarí a ak vás navštívia ďalšie, nenechajte ich nepovšimnuté. Majú dôvod, prečo sa vracajú. Ste v prítomnosti, ktorá nesúdi. Nesúďte ani vy svoje myšlienky a to, že k vám zavítajú.

Meditácia vám nemusí navodiť iba pozitívnu náladu. Môže sa stať, že keď skončíte, budete plakať. Nespojujme si ale plač s niečím, čo sem nepatrí. Počas meditačného stavu môžete natrafiť na svoje duševné bloky a veľakrát ich nevedome uvoľniť, odblokovať. Čo bude mať za následok túto reakciu.

Môže sa vám neustále vracať jedna a tá istá negatívna myšlienka, ktorú potláčate a ktorá má byť vyriešená. Nenechajte sa tým odradiť a pozorujte, akým množstvom emócií sme boli ako ľudia obdarení a nehnevajme sa na seba za to. Vracia a opakuje sa nám iba to, čo ešte nie je vyriešené a brzdí nás vo vývoji.

Pri meditácii nemusíte iba sedieť. Pohodlne si ľahnite na chrbát, zapáľte si vonnú sviečku alebo si pustite aj relaxačnú hudbu, či binárnu. Pomaly si začnite uvoľňovať telo od hlavy až k nohám, odblokujte sa na miestach, kde cítite napätie. Nemajte však prekrížené končatiny.

Ak sa nedokážete sústrediť, odborníci radia sústrediť sa na brucho, konkrétne na bod umiestnený zhruba centimeter pod pupkom. Netreba sa sústreďovať len na dych.

Nemusíte mať zavreté oči. Vedci skúmali, že keď oči počas meditácie zavrieme, náš mozog produkuje vlny, akoby sme spali. Ak ale oči necháme otvorené, mozog začne vytvárať theta vlny. Síce so zatvorenými očami sa vieme ponoriť viac do seba, máme tendenciu snívať či halucinovať, vytvárať si obrazy a ľahšie nám odbehne myseľ, zatiaľ čo pri otvorených máme stále kontakt s realitou.

Meditácie vie byť všadeprítomná. Jestvuje jeden príbeh o dvoch mníchoch v ašráme, ktorí mali neuhasiteľnú chuť zapáliť si cigaretu. Rozhodli sa opýtať svojho majstra. Na druhý deň sa jeden z mníchov smutne prechádzal po záhrade, keď zbadal druhého sedieť a fajčiť. Pribehol k nemu a opýtal sa ho, ako to, že fajčí. On sa včera opýtal majstra, či môže fajčiť pri meditovaní a bol odmietnutý. Druhý mu na to odvetil, že to nie je jeho problém, lebo on sa spýtal majstra, či môže meditovať počas fajčenia.

Necíťte sa limitovaní. Najlepšie je všetko si skúsiť na vlastnej koži a tak najlepšie pochopíte rady, ktoré ste sa dopočuli a najlepšie si tak určíte, aký spôsob vám vyhovuje.

Ako začať meditovať – rady pre začiatočníka

Ak sú pre vás všetky rady, postupy a druhy meditácií jedným veľkým zmätkom, neviete si vybrať z toľkých odnoží ako začať a kde, skúste začať od najzákladnejších vecí, ktoré vašu meditáciu môžu ovplyvniť. Začnite s nasledujúcimi bodmi a staňte sa tak pánmi svojich myšlienok. Keď stíšite svoju myseľ, automaticky zvýšite svoje vibrácie alebo to, ako sa cítite. Spočiatku to môže byť ťažké, ale s praxou to zvládnete.

  1. Pripravte sa na to

Pred meditáciou by ste sa mali cítiť akoby vám nič nechýbalo. Pod týmto si ale predstavte základy, ako to, že ste sa predtým najedli. Aj takáto drobnosť vás môže vytrhnúť zo stavu sústredenia. Pre istotu si aspoň niečo malé zobnite, aby ste zahnali hlad, nepreháňajte to však ničím veľkým.

Rovnako ak ste nevyspatí a unavení, pravdepodobne pokus o meditáciu nevyjde – zaspíte ešte skôr, ako poriadne začnete. Pre istotu si zájdite aj na toaletu.

Nájdite si miesto, kde vás nikto nebude rušiť najbližších 30 minút. Vaša samotná meditácia môže trvať aj kratšie, ale pre istotu si vyhraďte o čosi viac času. Môže byť pre vás príjemnejšie, ak budete mať možnosť toto miesto aj trochu zatemniť.

Je dobré si určiť pravidelný čas a miesto pre meditovanie. Chvíľu predtým, ako začnete, sa na to vnútorne nalaďujte. Ukľudnite vaše dýchanie, nevenujte sa nijakým dynamickým činnostiam, pomaly si uvoľňujte myseľ.

Na začiatku môžete byť nervózni hlavne kvôli tomu, že nebudete mať predstavu o čase. Jedna minúta sa môže zdať ako päť. Nastavte si časovač alebo budík, prípadne si nájdite video určitej dĺžky, napríklad 10 minút s príjemnou, nerušivou hudbou alebo jednoduchým bubnom, ktorý odbije každú minútu a nestratíte prehľad.

  1. Teraz môžete začať

Ak vám robieva problém sedieť so skríženými nohami, skúste sa pri sede opierať o posteľ alebo o stenu. Tiež sa môžete obklopiť vankúšmi, aby vám na začiatku bolo čo najpríjemnejšie. Či sa rozhodnete sedieť v pohodlnom kresle, na zemi, na posteli, výber je na vás. Neodporúča sa začínať s meditáciou po ležiačky, pokiaľ teda vašim zámerom nie je sa zrelaxovať až kým nezaspíte.

Nebojte sa toho, že spočiatku nebudete pravdepodobne schopní zastaviť tok myšlienok. Keď sa prichytíte, že ste sa myšlienky chytili, jednoducho si to uvedomte a snažte sa ju pustiť, akoby odplávala. Zapojte svoju fantáziu, ak je to pre vás príjemnejšie a myšlienku si môžete predstaviť ako oblak, ktorý pláva preč alebo ju posaďte do vlaku a sledujte, ako odchádza. Proste čokoľvek, tu sa hranice nekladú.

Toto sa vám na začiatku bude diať často, bude to možno dlhý proces, ale nebojte sa toho. Možno vám pomôže skôr nejaká mantra, než vaša imaginácia. Kľudne si nahlas alebo aj v duchu povedzte heslo, ktoré vás od tejto myšlienky odtrhne. Napríklad “nemysli” alebo “opúšťam ťa”. Môže to byť aj veta, ako “som pokojná/ý, opúšťam svoju myseľ”.

  1. Zamestnajte svoju pozornosť

Umiestnite si pred seba napríklad sviečku, ktorej plameň budete sledovať. Indiáni sa zvykli prenášať do meditačného stavu za pomoci sledovania ohňa, dostali sa do akéhosi tranzu. Aj malý plamienok sviečky môže mať podobný efekt, minimálne vás aspoň bude upozorňovať na to, čo práve robíte a že máte ďalej pokračovať v koncentrácii.

sviečka

Aby vaša myseľ bola tichá, koncentráciu presmerujte inam. Napríklad sa môžete sústrediť na nejaký zvuk, či už to bude hudba, ktorú ste si pustili, automatický zvuk ventilátora alebo sa oprite do zvuku ticha.

Preniesť koncentráciu môžete aj do svojho tela, ak to vo vás nevzbudí žiadnu myšlienku. Či už sa chcete sústrediť na konkrétny orgán alebo postupne prenášať vedomie od nôh až po hlavu, či do energetických centier, to je na vás.

Skúste presunúť vašu koncentráciu do vašej hrude a pozorujte, čo sa s vami po pár skúsenostiach začne diať. V reálnom živote, ale aj počas tohto cvičenia.

  1. Zostaňte chladní

Po chvíli začnete pociťovať zmeny vášho duševného stavu. Emócie sa budú miesiť, vy si však nájdite svoj stred a nechytajte sa týchto emócií rovnako, ako ste sa nechytali vašich myšlienok.

Iba ich sledujte zo svojho ostrovčeka, ako okolo vás, nad vami plávajú a vnímajte, koľkými emóciami ste boli obdarovaní, akú hĺbku dokážu mať. Ak prejavíte priveľký záujem, nadšenie pri týchto pocitoch, z meditačného stavu sa prebudíte. A preto, snažte sa ostať chladní, buďte pozorovateľ.

  1. Pomaly sa vráťte späť

Po tom, ako zrazu započujete svoj alarm alebo sa vaša hudba vypne, nevstaňte z ničoho nič a nepokračujte mechanicky vo svojom dni (ako to zvyčajne robievame, nevedomo sa púštame do činností). Kľudne ešte zotrvajte v tomto stave dlhšie, ak sa vám žiada.

Pomaly otvorte oči, rozdýchajte sa, poobzerajte sa po miestnosti. Začnite sa rozhýbavať, naťahovať. Vnímajte zmenu, ktorá vo vás nastala.

Meditácia je kumulatívna vec. Čím viac to robíte, tým väčší úžitok získate. Ak ste to nikdy predtým neurobili a je pre vás skutočne ťažké meditovať 20 minút, začnite iba 5 alebo 10 minútami. Vypracovanie nového zvyku pre väčšinu ľudí trvá asi 20 až 30 dní. Približne teda po mesiaci sa táto činnosť pre vás stane automatická.

Druhy meditácie

Theta meditácia

Meditácia theta často spočíva v tom, že meditujúci praktizuje dychové cvičenia, ako je napríklad hlboký nádych počas určitého času a výdych počas rovnakého času. Po niekoľkých minútach sa telo začne uvoľňovať a mozgové vlny sa začnú spomaľovať. Keď sa mozog prepne z výstražného stavu do pomalého a pokojného stavu, dá sa s istotou povedať, že mozog vstupuje do prvých niekoľkých vĺn theta. Aj keď to môže trvať chvíľu, kým meditujúci zvládne, môže zostať v tomto stave theta až hodinu alebo viac.

Mnoho nahrávok relaxácie a meditácie theta obsahuje binaurálne tóny, čo je technológia zabudovaná do hudby, ktorá pomáha synchronizovať frekvencie mozgových vĺn s určitou vlnou. Binaurálne rytmy spojené s theta môžu priviesť mozog do stavu theta rýchlejšie ako samotnou meditáciou. Ukázalo sa tiež, že väčšina meditácií spojených s theta znižuje hladinu stresu a zlepšuje imunitný systém.

Viaceré zdroje uvádzajú, že pol hodina strávená v stave theta môže nahradiť až 4 hodiny spánku. Verí sa, že zvuky theta nahrádzajú potrebu rozsiahleho snívania, ktoré je hlavným účelom spánku.

Tridsať pacientov v jednom výskume malo sedenie v Thete (5 Hz) a po piatich minútach zaznamenali zvýšenú relaxáciu o 80 – 100%, ako aj zlepšenie pocitu bolesti, ktorý ich sužoval. Osem pacientov malo pred a po sedení krvné testy a preukázalo sa u nich zlepšenie hladín beta-endorfínov o 10 – 50%.

Tip
Otužovanie sa taktiež dá považovať za typ meditácie. Pri ponorení do ľadovej vody sa vaše myšlienky vytratia z hlavy okamžite. Okrem toho má veľa zdraviu prospešných účinkov. Avšak otužovanie je potrebné vykonávať správne. Viac informácii o otužovaní sme pre vás pripravili v článku: Ako začať s otužovaním? TIPY pre začiatočníkov

Vo väčšine prípadov sa pacienti cítia uvoľnene a pokojne počas troch až štyroch dní po sedení. Stáva sa, že pacienti majú reminiscenciu na zážitky z detstva, najmä keď boli v stave theta.

Zvukoterapia

Zvukoterapia sa zameriava na hudobné aspekty pre zlepšenie nášho psychického i fyzického stavu. Jej niekoľko foriem zahŕňa skupinový spev, počúvanie hudby, intuitívny pohyb v rytme hudby, hru na nástrojoch, zvukovú meditáciu.

Život je zložený z vibrácií, ako poznamenal Albert Einstein. Všetko vibruje na určitej frekvencii. Ak hráte na gitaru, musíte ju pravidelne ladiť. Rovnako aj telo je ako nástroj. Ak je čosi rozladené, vyhráva nepríjemné zvuky a  necítite sa dobre. Frekvencia zeme je 7,83 Hz. Účinok tejto rezonancie je podľa mnohých liečivý. Hlavné spôsoby, ako sa naladiť a zladiť sa s ňou, je meditácia, ktorá stimuluje alfa a theta vlny a medzi mozgom a planétou vzniká rezonancia.

Vedená meditácia

Opäť, ak si neviete poradiť so svojou koncentráciou, skúste vedenú meditáciu, kde vás skúsený učiteľ bude sprevádzať. Vždy, keď sa stratíte, máte možnosť sa započúvať a znovu “naskočiť na vlak”. Postupne vám už nebude stačiť odporúčaných 10 minút pre začiatočníkov. Po pár týždňoch sa nebojte vyskúšať vedenú meditáciu trvajúcu aj cez hodinu. Je to zážitok iného rozmeru.

Meditácia počas chôdze

Pri tejto meditácii by ste mali spomaliť a sústrediť sa hlavne na svoje chodidlá. Ruky by mali byť v “modliacej” pozícii pred hrudníkom, oči upriamené nadol. Ruky ale môžete nechať aj spustené, samozrejme. Nie sme v budhistickom chráme, ale pravdepodobne niekde v parku. Koncentrujte sa na svoje dýchanie.

Zdravotné benefity

Zmeny nášho mozgu

Je zrejmé, že po opakovanom praktizovaní meditácie sa začnete cítiť viac pokojní, rozvážni, celiství. Zmeny vášho mozgu môžete ale vnímať aj z fyzického aspektu. Zlepšenie pamäte, kreativity, či rozhodovania, rozvoj súcitu. Meditácia vie totiž zmeniť štruktúru sivej hmoty. Rozvíjajú sa tie časti mozgu, hlavne v čelnej oblasti, ku ktorým prislúchajú už spomenuté aspekty. Už po ôsmich týždňoch sú badateľné zmeny.

kreativita

Neuroplasticita je schopnosť neurónových sietí v mozgu meniť sa pomocou rastu a reorganizácie. Tieto zmeny sa pohybujú od jednotlivých neurónov vytvárajúcich nové spojenia až po systematické úpravy. Mozog je plastický a neuróny sú schopné zmeniť spôsob, akým medzi sebou komunikujú.

Meditácia mení vlny nášho mozgu, mení jeho štruktúru, v jednoduchosti je schopná zmeniť vzorec nášho myslenia. Výskum potvrdzuje, že rytmy mozgových vĺn zodpovedajú určitým stavom vedomia, a to naznačuje, že jedinci schopní zmeniť svoje vzorce mozgových vĺn môžu mať významnú kontrolu nad ostatnými duševnými a fyziologickými funkciami.

Meditácia môže pomôcť kontrolovať vaše chute

Nazývame to aj bezduchým jedením. Tím vedcov vytvorili aplikáciu určenú na použitie prvkov meditácie a všímavosti na zníženie chute. Počas 28 dní skupina účastníkov s nadváhou a obezitou meditovala 10 minút. Na konci pokusu obmedzili svoju túžbu po mlsaní o 40%. Pomocou meditácie môžeme prerušiť spojenie medzi nutkaním a činom.

Meditácia vám môže pomôcť vyrovnať sa s bolesťou

Ak je bolesť skutočne v mysli, teoreticky to platí aj o vašej schopnosti ju vypnúť. Meditácia presne nezmení fyzickú bolesť. Skenovanie mozgu v jednej zo štúdii ukazuje, že meditácia znižuje aktivitu mozgu v oblastiach spojených s vnemom, takže pravdepodobne mení náš vzťah k pocitu.

Inými slovami, môže pomôcť vášmu mozgu preformulovať bolesť a uľahčiť jeho prežívanie. Počas meditačného tréningu sa človek aktívne učí, ako pozorovať čo cíti a potom na to nereagovať. Je to jeden zo spôsobov, ako trénovať myseľ, aby sme znížili negatívnu reakciu človeka.

Telo sa uzdravuje rýchlejšie

V jednej zo starších štúdií týkajúcej sa tejto oblasti vedci zistili, že riadené zobrazovacie postupy pomohli zlepšiť pooperačný stres a hojenie rán. Veľa z toho je dôsledkom povahy meditačnej praxe na zmiernenie úzkosti, čím sa znižuje stresová reakcia tela pri liečbe.

Meditácia – precítenie zážitku bez myšlienky. Posledných pár rokov sa povedomie  o meditácii začína prehlbovať. Dnes už si pod tým nepredstavíme iba tibetských mníchov modliacich sa v kláštore, ale každodennú rutinu. To, čo sa s nami deje počas meditácie bolo posledné desaťročia skúmané a západnému svetu, ktorý je orientovaný na fakty mohli byť vedecky podložené jej účinky.

Po dokončení každého sedenia sa celé vaše telo nabije novou energiou a vitalitou. Obavy a úzkosti sú preč. Ste obnovení, bdelejší a duševne sa cítite na vrchole sveta. Je to tá najlepšia terapia, do ktorej investujete len svoj čas. Ste sami pred sebou, naučíte sa, ako sa pred sebou prestať hanbiť.

Neurológovia tvrdia, že najvyššia hodnota, ktorú zažijete pri meditácií, je spôsobená uvoľňovaním endorfínov v mozgu. Stokrát silnejší ako morfín, vďaka čomu máte pocit, akoby ste sa vznášali.

Zistilo sa, že zenový meditujúci menia frekvenciu alfa / théta podľa ich hĺbky meditácie. Meditácia nie je iba stav medzi duševnou stabilitou a spánkom, ale stav, v ktorom myseľ pracuje na optimálnej úrovni. V tomto stave je človek uvoľnený, ale pripravený prijať a pozitívne reagovať na akýkoľvek podnet.

Vedci tiež zistili, že ľudia, ktorí vstupujú do stavu theta, rozširujú svoje stavy vedomia, dokážu lepšie prijímať nové informácie a preukazujú väčšiu schopnosť “prepisovať“ materiál na podvedomej úrovni. Po 13 týždňoch výskumu testovaná skupina, ktorá sa naučila generovať mozgové vlny theta a alfa, ukázala oveľa vyššiu mieru zotavenia a úplnú transformáciu osobnosti.

 

Zdroje:

http://www.differencebetween.net/language/difference-between-meditation-and-sleep/

https://www.youtube.com/watch?v=PCymeuQECOs&ab_channel=UniversityofCaliforniaTelevision%28UCTV%29

https://is.muni.cz/www/machinace/EEG_and_Zazen.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=m8rRzTtP7Tc&ab_channel=TEDxTalks

https://blog.mindvalley.com/theta-waves/

https://www.youtube.com/watch?v=OR425nYgFKY&ab_channel=Quartz

https://www.wise-geek.com/what-is-theta-meditation.htm

https://mindfulnessquest.com/how-meditation-changes-brain-waves/

https://www.youtube.com/watch?v=nfLllfUzi-I&ab_channel=CentralClinicalSchool%2CMonashUniversity

https://www.powerofpositivity.com/happens-body-meditate/

https://www.youtube.com/watch?v=_BoGq-Pqao4&ab_channel=Sadhguru

Redakcia Sevens
Redakcia Sevens

Redakcia Sevens.sk je tvorená viacerými ľuďmi, ktorých záujmy sú zdravie, šport, nové technológie, domácnosť atď. Každý článok, ktorý na tomto webe nájdete je napísaný podľa dôveryhodných a autoritatívnych zdrojov prípadne vlastných alebo užívateľských skúseností. Pre viac informácii prejdite na stránku O nás.